Release information (Players) 1 Dec


TeamInformationThank you for your warm support.
Please be informed that all Albirex players under the list below have been released for the S.League 2015 season.

 

Koki Akasaka
No.5 MF

Koya Yoshida
No.13 MF

Kazuya Fukuzaki
No.14 MF

Hiroki Morisaki
No.16 MF

Ikuma Osaka
No.17 FW

Niji Sasadaira
No.18 FW

Shota Muto
No.19 DF

Kentaro Miyakawa
No.20 DF

Yoshinaga Arima
No.21 FW

Kaoru Nishio
No.24 MF

Seiji Yamaguchi
No.25 MF