Player’s Number


newsThank you for your support.

Please be informed that we decided 09 season’s player’s Number.1 Yoshito Matsushita GK
2 Ryuta Hayashi DF
3 Shota Matsuoka DF
4 Myungeun Park MF
5 Takatoshi Uchida DF
7 Keisuke Ogawa DF
8 Yoshitaka Komori MF
9 Akira Takase FW
11 Shunsuke Sunaga DF
12 Supporter
13 Atsushi Shimono MF
14 Kenji Adachihara FW
15 Shohei Doi FW
16 Shinya Yamagishi MF
17 Takasuke Goto MF
18 Taisuke Akiyoshi MF
19 Hiroto Takahashi FW
22 Junichi Watanabe GK
25 Kenta Shinto GK and Coach
26 Ryota Kobayashi DF