Going back to Japan


newsPlease be informed that our players are going back to Japan.

●15 Nov 2009 (Sun) JL710

– Kazuki Yoshino

●15 Nov 2009 (Sun) JL722

– Park Myun Eun

●16 Nov 2009 (Mon) JL710

– Kunihiro Honda

– Akira Takase

– Ken Matsumoto

– Naoya Kudo

– Ryohei Maeda

– Junichi Watanabe

– Takeshi Miki

●16 Nov 2009 (Mon) JL722

– Yoshito Matsushita

– Shota Matsuoka

– Shohei Doi

– Shinya Yamagishi

– Taisuke Akiyoshi

– Hiroto Takahashi

– Tetsuya Kishida
>

●17 Nov 2009 (Thu) JL710

– Atsushi Shimono

●17 Nov 2009 (Thu) JL722

– Ryuta Hayashi

●25 Nov 2009 (Wed) JL710

– Shogo Kurihara

●09 Dec 2009 (Wed) JL710

– Yoshitaka Komori

Thank you for your support in 2009.

Please continue to support us next season too.

Albirex Niigata FC (S)