Going back to Japan


newsPlease be informed that our players are going back to Japan.●20 Nov 2008 (Thu) JL710
– Yoshito Matsushita
– Park Myun Eun
– Akira Takase
– Yohei Oikawa
– Ryoichi Kasai
– Yuji Tamiya
– Hayato Mashiko
– Katsuya Sato
– Ippei Shimizu
– Ryota Kobayashi

●20 Nov 2008 (THU) JL722
– Masashi Wada
– Akihito Ishii
– Takatoshi Uchida
– Saito Nomura
– Ryota Doi
– Shohei Doi
– Taisuke Akiyoshi
– Ryota Iwasaki

●20 Nov 2008 (Thu) SQ672
Tetsuya Okayama

●20 Nov 2008 (Thu) UA804
Shunsuke Sunaga

Thank you for your support in 2008.
Please continue to support us next season too.

Albirex Niigata FC (S)