Player’s leaving Singapore②


newsThank you for your warm support.
Please be informed that our player is leaving Singapore.■22 Nov 2010 (Mon) JL36 DP.22:00
Yoshito Matsushita
Ryuta Hayashi
Keisuke Matsui
Atsushi Shimono
CASTANHEIRA BURUNO
Fumiya Kobayashi
Yoshinobu Matsumura
Akiya Wada
Satoshi Hida
Masaya Sato
Daisuke Uchijima
Asuka Nose
Shun Sato
Kazuki Kobayashi
Koto Kobayashi
Hiroto Ichikawa
Tatsuro Inui

Whether leaving or not, all players will come to Airport on 22 Nov.
Let us inform about other players’ schedule as soon as decided.