Release information(Players) 1 Dec


newsPlease be informed that all Albirex players under the list below have been released for the S.League 2013 season.

Thank you for your warm support to the club.
Please be informed that all Albirex players under the list below have been released 
for the S.League 2013 season.

Yutaka Nishi
No.13  FW 

Yuhei Shiratori
No.16  MF

Keita Kobayashi
No.17  MF 

Shoji Daiki
No.18  DF

Hidekazu Yamamoto
No.19  DF

Yuta Oguriyama
No.20  DF

Masahiko Ando
No.21  DF

Kohta Tamakawa
No.23  DF