2014 Singapore Cup Preliminary Rd.

2014 Preliminary Rd. 2014/05/28 19:30 Kick off
Venue:Jalan Besar Stadium

Result

Svay Rieng Albirex Niigata (S)
0 0 1st half 2 3
0 2nd half 1
ex 1st
ex 2nd
PK
Scorer Kazuya Okazaki (9')
Kazuki Sakamoto (37')
Kazuya Fukuzaki (61')
Yellow cards
Red cards

Member

No. Player's Name Line-up No. Player's Name
1 Sophea Sar 22 Kazuki Kishigami
7 Mony Prak 2 Taiyo Nishida
9 Tola Nub 3 Kento Fujihara
12 Dzarma Debiro 15 Soichiro Tanaka
17 Veasna Suon 6 Itsuki Yamada
21 Visal Soeuy 8 Kosuke Matsuda
22 Pidor Oeun 5 Koki Akasaka
23 Sothearoth Nen 7 Keisuke Ota
27 Ratha Phanny 9 Kazuya Okazaki
44 Razak Nofiu 10 Kento Nagasaki
45 James Adekunle 11 Kazuki Sakamoto
No. Player's Name Substitutes No. Player's Name
2 Samrach Ros 1 Kenjiro Ogino
4 Daravron Moul 24 Kaoru Nishio
8 Samnang Chea 13 Koya Yoshida
11 Makara Moung 14 Kazuya Fukuzaki
16 Phallin Hoy 16 Hiroki Morisaki
18 Sovannarath Aim 17 Ikuma Osaka
19 Raksmey Lay 18 Niji Sasadaira
Change Substitutions Change
Mony Prak → Samnang Chea (51') Kazuya Okazaki → Kazuya Fukuzaki (46')
Pidor Oeun → Phallin Hoy (61') Koki Akasaka → Ikuma Osaka (73')
Razak Nofiu → Makara Moung (71') Kazuki Sakamoto → Niji Sasadaira (84')
Name Coach Name
Sam Vandeth Tatsuyuki Okuyama